← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Wat houdt de verzekering van het Superior plan precies in?

Globexs heeft in samenwerking met AXA een woonhuisverzekering ontwikkeld die alle redelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen om letsel, verlies of schade te voorkomen en alle redelijke stappen te ondernemen om alle verzekerde eigendommen te vrijwaren van verlies of schade.
De dekking van deze polis is uitgebreid en omvat het volgende:

-STORM: Dekt verlies of schade als gevolg van een storm.

-BRAND, ROOK, EXPLOSIES, BLIKSEM: dekt verlies of schade als gevolg van brand, rook, explosies, bliksem en roet.

-INBRAAK OF POGING TOT INBRAAK: Bijvoorbeeld, als dieven in uw huis inbreken, dekken wij reparaties voor veroorzaakte structurele schade, zoals een gebroken raam of deur. Ook op voorwerpen en verlies of schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.

-KWAADWILLIGHEID OF VANDALISME: Verlies of schade als gevolg van kwaadwilligheid of vandalisme.

-OVERSTROMING: Verlies of schade als gevolg van een overstroming. Als uw huis gevaar loopt te overstromen, zijn er enkele eenvoudige dingen die u kunt doen om de schade te beperken:

  • Breng alle waardevolle spullen naar boven of berg ze hoog en veilig op.
  • Sluit elektriciteit, water en gas af bij de belangrijkste bron.
  • Haal de stekker van alle elektrische apparaten uit het stopcontact.

-SLEUTELS EN SLOTEN: bij verlies of diefstal van uw sleutels betalen wij u maximaal 200 euro.

-WATER ONTSNAPPING, LEKKAGE, FILTRATIE ( WATER OP DE MUUR DOOR EEN DAKLEK): Verlies of schade als gevolg van het ontsnappen van water.
Plotselinge en onverwachte lekkage of bevriezing van water in een wasmachine, vaatwasser, koelkast, vriezer of huishoudelijke water-, afvoer- of verwarmingsinstallatie.

-ALL RISK: deze dekking omvat materiële schade aan het gebouw, meubilair of sieraden, wanneer deze worden vernietigd als gevolg van een andere toevallige oorzaak (Franchise of allriskverzekering 120€).

-RESTAURATIE VAN MEUBELS EN MUREN: deze dekking omvat de restauratie van meubilair en muren tot 3.000€.

-HUUR: Tot 12 maanden (Als de huurder gedwongen wordt te vertrekken omdat hij niet kan leven als gevolg van de schade die is opgelopen door een ongeval, wordt u vergoed voor het bedrag van de huur dat u kwijt bent gedurende de tijd die nodig is om de geleden schade te herstellen).

-RELOCATIE EN VERHUIZING: Deze dekking loopt op tot 25.000€ ( Dit geldt alleen als de huurder gedwongen wordt te verhuizen of te verhuizen)

-NOODGEVALLEN VOOR DE HUURDER EN FAMILIE: Deze dekking loopt op tot 1500€.

-ONGEDIERTE: Verwijderen van elk soort ongedierte uit het huis.

-AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: Eigendom van de woning tot 300.000€.

-WETTELIJKE BESCHERMING OF STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING

-BREUK VAN GLAS, BREUK VAN MARMER, BREUK VAN KERAMISCHE GLASPANELEN (KEUKEN), BREUK VAN ZONNEPANELEN