← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Betaalt de huurder een waarborg?

Wanneer een huurder kiest voor een huurappartement van Globexs, houdt Globexs de borg vast tijdens het verblijf. Aan de andere kant, als de eigenaar een “partnerplan” heeft, wordt Globexs niet betrokken bij het eigenlijke boekingsproces, noch bij de aanbetaling.

Dit is het Globexs aanbetalingsbeleid (alleen voor Globexs appartementen)

Om de goede en volledige nakoming van zijn/haar verplichtingen onder deze overeenkomst te verzekeren, is de huurder verplicht een borgsom te betalen op het moment van de boeking. Het bedrag van deze waarborg wordt bepaald door de eigenaar en ligt meestal tussen 750€ en 2 maanden huur.

De waarborg wordt terugbetaald per bankoverschrijving aan de huurder na het uitchecken, maar alleen als de huurder volledig heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, als er geen schade aan de woning wordt toegebracht, als de huisregels zijn nageleefd en als de woning in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aankomst. De waarborg wordt zo snel mogelijk terugbetaald binnen een termijn van minimum 5 dagen. Maar het kan tot maximaal 30 dagen na het uitchecken duren omdat we moeten wachten op de energierekeningen van de laatste maand.

Redenen voor niet-terugbetaling van de waarborg

De waarborg wordt in de volgende gevallen niet (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald:

  • Als de huurder het appartement niet schoon achterlaat bij het uitchecken. De huurder is niet verplicht om de lakens en de handdoeken te wassen (voor sommige woningen wordt een eenmalige linnenprijs in rekening gebracht om deze kosten te dekken), maar hij is wel verplicht om het appartement schoon te maken voordat hij/zij vertrekt: De vaat moet worden afgewassen. Het is niet toegestaan de vaatwasser met vuile vaat achter te laten. De vuilnis moet uit het appartement worden verwijderd. De koelkast moet geleegd worden. Indien het appartement vuil wordt achtergelaten kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Het bedrag van de schoonmaakkosten wordt bepaald door de eigenaar van het appartement (minimum 75€ en maximum 1 maand huur), en wordt door Globexs aan de huurder meegedeeld.
  • Indien de huurder schade veroorzaakt aan de woning. Ongelukken kunnen gebeuren, maar de huurder is verplicht de schade die hij/zij veroorzaakt te vergoeden. (niet te verwijderen vlekken op beddengoed en meubels, gebroken meubels of keukenapparatuur, etc….). De waarde van de schade wordt bepaald door de eigenaar van het appartement en aan de huurder meegedeeld door Globexs.
  • Indien de huurder het huisreglement niet respecteert. Elk huurcontract bevat een hoofdstuk met de huisregels. Indien één van de huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is aan de eigenaar een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor de vergoeding van schade die door de huurder aan de woning zou worden toegebracht).
  • Als de huurder meer energie heeft verbruikt dan in de huurprijs is inbegrepen. De huurprijs van een appartement omvat gewoonlijk een maximumbedrag aan energiekosten dat in het huurcontract wordt overeengekomen. Als de huurders dit bedrag (elektriciteit + gas) overschrijden, kan de eigenaar besluiten dit bedrag van de waarborgsom af te trekken.
  • In geval van betalingsproblemen. Bijvoorbeeld als de betalingen van de huurder onderworpen waren aan een PayPal commissie of de commissie van een ander soort financiële instelling, en Globexs niet het volledige bedrag ontving. Of als er een boete was voor een te late betaling tijdens het verblijf.

Administratiekosten voor waarborgverslag

Indien (een deel van) de waarborg niet kan worden terugbetaald, zal Globexs een waarborgrapport opstellen om de reden van de niet-terugbetaling te verklaren. In dit geval worden ook administratiekosten van 50€ – 250€ aangerekend aan de huurder.