← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Welke diensten biedt Globexs aan?

Globexs is een bedrijf met als hoofdactiviteit het verlenen van verschillende diensten aan expats en/of de bedrijven waarvoor zij werken, alsook het ter beschikking stellen van geschikte accommodatie voor expats. Globexs heeft een website via welke eigenaren hun woningen tijdelijk ter beschikking kunnen stellen aan expats.  

Het juiste appartement vinden

Globexs verbindt de juiste huurder met het juiste appartement. Globexs biedt 2 soorten accommodatie aan de huurders: Globexs-appartementen die volledig beheerd worden door Globexs, en partnerappartementen die beheerd worden door partners. Globexs is niet de eigenaar van de gepubliceerde appartementen.

Contracten

De eigenaars van de Globexs-appartementen hebben Globexs gemachtigd om met de huurders te onderhandelen over de prijs en de huurvoorwaarden en om het huurcontract namens hen te ondertekenen. De eigenaren van de appartementen hebben echter het laatste woord en moeten Globexs de voorwaarden van elke verhuur goedkeuren voordat Globexs het huurcontract namens hen kan ondertekenen. Elk huurcontract is een juridische overeenkomst tussen de eigenaar van het appartement en de huurder. Globexs treedt op als tussenpersoon die de belangen van de eigenaar en de huurder verdedigt. 

De eigenaren van de partnerappartementen gebruiken Globexs alleen als commercieel platform en maken geen gebruik van de Globexs diensten op het gebied van huurcontracten, betalingen, etc.

Betalingen

De huurprijs die de eigenaar wenst te ontvangen wordt in overleg met Globexs bepaald en kan per verhuur variëren, afhankelijk van de duur van de verhuur. Tijdens de huurperiode int Globexs de huur namens de eigenaar indien de huurders in een Globexs appartement verblijven. 

Beheer van de waarborgsom

Globexs int de waarborgsom en bewaart deze tot het vertrek van de huurder. De eigenaar controleert het appartement en geeft schade door aan Globexs na het uitchecken. Als de eigenaar van mening is dat (een deel van) de waarborgsom moet worden ingehouden, opent Globexs een borgrapport.

Probleemoplossing

Globexs is de contactpersoon tijdens het gehele verblijf van de huurder. In geval van problemen nemen zowel de eigenaar als de expat (huurder) contact op met hun Globexs agent die zal proberen het probleem op te lossen door passende bemiddeling.

← terug