← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Globexs

Schade en veiligheid

Globexs is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning, noch voor de schade die de huurders lijden bij het gebruik van de woning en alles wat zich daarin bevindt. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar om een verzekering te hebben die minstens de schade dekt veroorzaakt door brand of diefstal, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid afgeleid van het handelen of nalaten van de gebruikers van het huis. De eigenaar raadt deze verzekering ten zeerste aan. 

Betalingen

Tijdens de huurperiode zal Globexs in naam en voor rekening van de eigenaar de huur innen bij de huurder, maar Globexs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld tegenover de eigenaar voor het feit dat de huurder de huur – tijdelijk of definitief – niet heeft betaald.