← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten


Zoeken in titel


Zoeken in inhoud


Post Type Selectors


Kan de huurder een boeking annuleren?

Voor huurders in een Globexs appartement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, tenzij het huurcontract anders bepaalt. Voor huurders in een partnerappartement gelden de annuleringsvoorwaarden van de eigenaar.

Annulering voor aankomst

De huurder heeft het recht om de boeking zonder boete te annuleren met een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging echter minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand van tevoren plaatsvindt, moet de huurder een boete van een halve maand huur betalen. Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de huurder een boete van een volledige maand huur betalen. Indien voor de reservering bemiddelingskosten in rekening zijn gebracht, worden deze in geen geval terugbetaald.

Late aankomst

Indien de reisplannen veranderen, heeft de huurder het recht om de aankomstdatum zonder boete 1 week uit te stellen, met een schriftelijke kennisgeving van 1 maand. Gedurende deze 1 week wordt het appartement geblokkeerd voor de huurder. Deze termijn van 1 week kan onder bepaalde omstandigheden na overleg met de eigenaar worden verlengd.

Annulering tijdens het verblijf

De huurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder boete op te zeggen met een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging echter minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand op voorhand gebeurt, moet de huurder een boete van een halve maand huur betalen aan Globexs. Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de huurder een boete van een volledige maand huur aan Globexs betalen.

Aansprakelijkheid van Globexs

In het geval dat de huurder om welke reden dan ook besluit niet te komen of geen gebruik (meer) te maken van de gereserveerde woning, is Globexs niet aansprakelijk tegenover de eigenaar, noch is zij verplicht de eigenaar op enigerlei wijze schadeloos te stellen.