← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Huisregels

De volgende huisregels zijn van toepassing op het gehuurde pand: 

De huurder dient zich ervan bewust te zijn dat de woning een echte woning is, omgeven door buren en dat de regels van de Vereniging van Huiseigenaren moeten worden nageleefd. De werknormen van het Comité van Eigenaren van het gebouw, waarin de woning zich bevindt, dienen te worden gerespecteerd, evenals het juiste gebruik van de gemeenschappelijke elementen en inrichting van het gebouw. Hinderlijke, ongezonde, schadelijke, risicovolle en illegale activiteiten zijn verboden. De huurder mag de rust en de bewoning van het gebouw niet verstoren en moet zich onthouden van activiteiten die de rust van bewoners of buren kunnen verstoren.

De huurder moet de buren respecteren door het geluidsniveau laag te houden, niet alleen in het gehuurde, maar ook in de trappenhuizen.  Het lawaai moet tot een minimum worden beperkt tussen 21:00 en 10:00 uur.

In het pand mogen geen feesten worden gehouden. 

Roken is strikt verboden in het appartement en in het gebouw. Een boete van 500€ zal worden aangerekend indien de huurder rookt in het appartement.

Tijdens het verblijf moet de huurder het afval deponeren zoals aangegeven door de eigenaar bij het inchecken. 

De hoofddeur van het gehuurde goed altijd volledig afsluiten met de sleutel, wanneer men naar buiten gaat. Bij verlies van een set sleutels wordt een boete van 50€ in rekening gebracht, bovenop de kosten voor het maken van een nieuw exemplaar.

Er is alles aan gedaan om het gehuurde goed voor de huurder klaar te maken, zodat de huurder zich tijdens zijn verblijf zo ontspannen en comfortabel mogelijk voelt.  De huurder is verplicht het gehuurde goed met zorg te behandelen zodat het aan het einde van de huurperiode wordt achtergelaten zoals hij/zij het aan het begin heeft aangetroffen.

Bij het uitchecken moet het appartement SCHOON worden achtergelaten. De afwas moet gedaan zijn, het afval moet uit het appartement verwijderd zijn, de koelkast moet geleegd zijn, enz. Indien het appartement vuil wordt achtergelaten kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Indien één van de bovenstaande huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout van de huurder, die de EIGENAAR het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is aan de EIGENAAR een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor de vergoeding van schade die door de huurder aan de woning zou worden toegebracht).

← terug