← Go to Globexs.com

Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Waarom krijg ik als eigenaar minder geld dan wat vermeld staat op het huurcontract?

Bij tijdelijke verhuur factureert Globexs zowel de huurders als de eigenaars. Dit leidt ertoe dat de eigenaar per maand minder geld krijgt dan wat er op het huurcontract staat. Dit betekent dus dat de eigenaar zich voor fiscale doeleinden niet kan beroepen op het huurcontract. Daarom kan een eigenaar bij Globexs altijd een inkomensverklaring, of inkomstenbon, opvragen. Deze inkomensverklaring geeft een overzicht van de huurinkomsten versus de uitgaven, en laat zien wat een eigenaar daadwerkelijk verdient met de verhuur.

Reden 1 – De Globexs commissie is verankerd in het huurbedrag

Aan huurders die een Globexs woning boeken, rekenen wij een bemiddelingsvergoeding, een commissie of een combinatie van beide, afhankelijk van de locatie, de duur en het type verhuur.

Een bemiddelingsvergoeding of agentschapscommissie is een eenmalige vergoeding die onze huurders aan Globexs betalen om een boeking te bevestigen, en een commissie is een maandelijks bedrag dat we bovenop de huurprijs in rekening brengen. Dit kan variëren van 50€ tot 20% van het totale factuurbedrag. Op de factuur die wij naar de huurders sturen, verschijnt de commissie als een apart begrip, omschreven als “Globexs commissie en kosten”. Op het huurcontract is dit bedrag echter verankerd in het huurbedrag (in tegenstelling tot de agentschapscommissie die apart wordt vermeld).

Met andere woorden, in het contract wordt geen onderscheid gemaakt tussen de nettohuur die aan de eigenaar wordt overgemaakt en de commissie die Globexs bovenop de nettohuur berekent. Dit is de eerste reden waarom de maandelijkse huur die op het contract vermeld staat, hoger is dan wat de eigenaar ontvangt.

Reden 2 – Wij berekenen 2% servicekosten aan eigenaars

Met een eigenaar spreken wij een maandelijkse huurprijs af voor zijn appartement. Over dit bedrag kan worden onderhandeld, afhankelijk van de duur en het type huurder. De eigenaar ontvangt de afgesproken huurprijs, minus 2% servicekosten. Globexs houdt de 2% automatisch in bij elke betaling, en factureert de eigenaar elk kwartaal voor dit bedrag.

Reden 3 – Wij brengen de eigenaars jaarlijks 99€ publicatiekosten in rekening

Eigenaars van een Premium of Superior plan zijn onderworpen aan een jaarlijkse publicatiekost van 99€. In het eerste jaar worden deze kosten in rekening gebracht in de maand van de eerste boeking. Vanaf het tweede jaar wordt deze vergoeding automatisch om de 12 maanden gefactureerd. Indien de eigenaar op het moment van facturering een huurder heeft, worden de administratiekosten in mindering gebracht op de huurinkomsten. (Wanneer moet ik de 99€ publicatievergoeding betalen?)

Reden 4 – U heeft Nestor Property Management SL gecontracteerd voor onderhoud

Hoewel Nestor Property Management SL een apart, onafhankelijk bedrijf is van Globexs, worden de facturen van Nestor afgetrokken van de huur. Globexs maakt het afgetrokken bedrag over naar de bankrekening van Nestor Property Management SL.