← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Eigenaren van Globexs appartementen machtigen Globexs om de maandelijkse huur te innen.

Een laattijdige betaling is onderworpen aan een eenmalige verhoging van 5% van de huurprijs. Deze 5% kan gefactureerd worden aan de huurder vanaf de 1ste dag na de vervaldag van de huur.

In het geval dat de huurder 15 dagen na de vervaldatum de huur, of andere openstaande facturen in verband met de huur niet heeft betaald, heeft de eigenaar het recht de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder opzegtermijn. In dat geval is de huurder verplicht aan de eigenaar een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur, en moet hij de woning onmiddellijk ontruimen.