← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten


Zoeken in titel


Zoeken in inhoud


Post Type Selectors


Wat is er inbegrepen in de huurprijs?

De huurprijs die de eigenaar wenst te ontvangen wordt bepaald in overleg met Globexs, en kan per contract verschillen, afhankelijk van de duur van het verblijf. Voor elke verhuur wordt de prijs (inclusief alle kosten zoals water, elektriciteit, gas, Wi-Fi, gemeenschapskosten, belastingen, enz.) onderhandeld tussen Globexs en de eigenaar.

Tijdens de huurperiode int Globexs de huur in naam en voor rekening van de eigenaar bij de huurder.

De eigenaar draagt de kosten van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, televisie, onroerendgoedbelasting en onderhouds- en reparatiekosten. In het geval van energiekosten (elektriciteit + gas) zullen de kosten die een bepaald bedrag per maand (contractueel) overschrijden door de huurder worden betaald, hetzij maandelijks of per kwartaal.

Wat zijn de energiekosten?

Standaard omvatten de energiekosten alleen elektriciteit en gas.

En wifi?

Wifi is nooit inbegrepen in de energiekosten, en een standaard wifi verbinding is altijd 100% inbegrepen in de huurprijs. Als de huurder een upgrade en een snellere verbinding wil, kan over de extra kosten worden onderhandeld met de eigenaar.

Wat als de huurder te veel energie verbruikt?

De energiekosten zijn beperkt tot een maandelijks maximum dat is overeengekomen in het huurcontract. Als de huurder meer energie verbruikt, zal hij/zij het verschil moeten betalen. Deze extra kosten worden door de eigenaar en de Globexs verhuurmakelaars gecontroleerd en maandelijks of per kwartaal aan de huurder doorberekend.

Hoe worden de energiekosten berekend?

De eigenaar is verplicht de extra energiekosten te verantwoorden met facturen, en deze moeten maandelijks naar Globexs gestuurd worden. Energiefacturen die meer dan 3 maanden oud zijn kunnen niet in aanmerking worden genomen, noch kan betaling worden geëist van Globexs of de huurder.

← terug