← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Wat zijn mijn verplichtingen als eigenaar?

Met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening ten behoeve van de huurder garandeert de eigenaar de correcte nakoming van de volgende verplichtingen met betrekking tot het gehuurde goed:

Verplichtingen van de eigenaar vóór de eerste verhuur

  • De eigenaar moet ervoor zorgen dat het gehuurde huis voldoende is ingericht en uitgerust met de nodige huishoudelijke artikelen voor het aantal personen waarvoor het huis bestemd is. 
  • Alle apparaten moeten in goede staat verkeren en volledig functioneren. Er moet een koelkast zijn met voldoende ruimte voor het aantal personen waarvoor het huis bestemd is. 
  • Bedden moeten in goede staat en schoon zijn (inclusief matrassen en beddengoed). 
  • Het huis moet onberispelijk, volledig schoon en in goede staat worden opgeleverd, evenals vrij van persoonlijke bezittingen. Schoonmaakmiddelen, shampoo en toiletpapier zijn aanwezig.

Verplichtingen van de eigenaar te allen tijde

  • De eigenaar moet ervoor zorgen dat de openbare diensten (elektriciteit en/of gas, water), Wi-Fi en televisiedistributie aangesloten en operationeel zijn gedurende de gehele huurperiode. 
  • Indien zich tijdens de huurperiode onderbrekingen voordoen in de levering van Wi-Fi, elektriciteit, gas of water, is de eigenaar verplicht deze situatie onmiddellijk op te lossen en/of de huurder een evenredig deel van de huurprijs voor het aantal dagen zonder levering terug te betalen, als compensatie voor het geleden ongemak. 
  • Indien de onderbreking zo ernstig is dat de huurder een ernstig genotsverlies lijdt en het huis niet kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is bestemd, wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd zonder dat de eigenaar enige aanspraak en/of schadevergoeding kan doen gelden.
  • De eigenaar is verantwoordelijk voor het inchecken en het overhandigen van de sleutels. Globexs coördineert de communicatie tussen de eigenaar en de huurder voor de check-in.