← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Algemene voorwaarden voor huurders

Onze huurcontracten (Algemene voorwaarden voor huurders) worden opgesteld in het Engels of Spaans.

1. Borgstelling

Om de goede en volledige nakoming van zijn/haar verplichtingen onder deze overeenkomst te verzekeren, is de huurder verplicht een waarborgsom te betalen aan de EIGENAAR. De waarborg wordt na het uitchecken via bankoverschrijving terugbetaald aan de HUURDER, maar enkel indien de huurder zijn verplichtingen onder deze overeenkomst volledig is nagekomen, indien er geen schade is aangericht aan de woning, indien de huisregels werden nageleefd en indien de woning in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aankomst. De waarborg wordt zo snel mogelijk terugbetaald, maar het kan tot maximaal 30 dagen na het uitchecken duren, omdat we moeten wachten op de energierekeningen van de laatste maand.

Redenen voor niet-terugbetaling van de waarborg

In de volgende gevallen wordt de waarborg niet (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald:

 • Indien de HUURDER het appartement niet schoon achterlaat bij het vertrek. De HUURDER is niet verplicht het beddengoed en de handdoeken te wassen (voor sommige woningen wordt een eenmalige vergoeding voor linnengoed gevraagd om deze kosten te dekken), maar hij is wel verplicht het appartement schoon te maken voordat hij vertrekt: De vaat moet worden afgewassen. Het is niet toegestaan de vaatwasser met vuile vaat achter te laten. De vuilnis moet uit het appartement worden verwijderd. De koelkast moet geleegd worden. Indien het appartement vuil wordt achtergelaten kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De schoonmaakkosten worden vastgesteld door de eigenaar van het appartement (minimaal 75€ en maximaal 1 maand huur) en worden door de EIGENAAR (Global Expatriate Services SL) aan de HUURDER meegedeeld.
 • Indien de HUURDER schade veroorzaakt aan de woning. Ongelukken kunnen gebeuren, maar de HUURDER is verplicht de schade die hij veroorzaakt te vergoeden. (Onverwijderbare vlekken op bedlinnen en meubilair, gebroken meubilair of keukenapparatuur, etc….). De waarde van de schade zal worden vastgesteld door de wettelijke eigenaar van het appartement en aan de HUURDER door de EIGENAAR (Global Expatriate Services SL) worden meegedeeld.
 • Indien de HUURDER de huisregels niet respecteert. Indien een van de huisregels niet wordt nageleefd, zal dit worden beschouwd als een ernstige fout van de HUURDER, die de EIGENAAR het recht geeft om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de HUURDER verplicht is om aan de EIGENAAR een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor de vergoeding van schade die zou worden veroorzaakt aan de woning door de HUURDER).
 • Indien de HUURDER meer energie heeft verbruikt dan in de huurprijs is inbegrepen.
 • In geval van betalingsproblemen. Indien de betalingen van de HUURDER onderworpen waren aan een commissie van paypal of een andere financiële instelling, en GLOBEXS niet het volledige bedrag heeft ontvangen. Of indien tijdens het verblijf een boete voor een laattijdige betaling werd opgelegd.

Administratiekosten voor waarborgverslag

Indien (een deel van) de waarborg niet kan worden terugbetaald, zal GLOBEXS een verslag opstellen om de reden van de niet-terugbetaling te verklaren en te bewijzen. In dit geval worden eveneens administratiekosten tussen 50€ en 250€ aangerekend aan de HUURDER.

2. Betalingen

Maandelijkse huurbetalingen

Betalingen moeten worden gedaan door middel van een directe overschrijving naar:

IBAN (Account number)ES7100190553264010023525
BIC / SWIFT CODEDEUTESBBXXX
BankDEUTSCHE BANK
Bank AddressAvenida Aragon 24, 46021 Valencia, Spain,

De houder van de rekening is GLOBEXS, die door de EIGENAAR wettelijk gelegitimeerd is om de huur, de waarborg en de bijkomende kosten te ontvangen en te innen.

Laattijdige betalingen

Een laattijdige betaling is onderworpen aan een eenmalige verhoging van 5% van de huurprijs en zal ten laatste 15 dagen na de vervaldag betaald worden. Indien één van de betalingstermijnen niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout van de HUURDER, die de EIGENAAR het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de HUURDER verplicht is aan de EIGENAAR een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout.

Betalingen buitensporig energieverbruik

De energiekosten zijn inbegrepen tot de limiet vermeld in de bijzondere voorwaarden van dit contract. Indien de energiekosten het overeengekomen bedrag overschrijden, zal de EIGENAAR de overschrijding verantwoorden met de facturen of het bewijs van de kosten op zijn bankrekening, en zal aan de HUURDER een ontvangstbewijs voor het overschreden bedrag worden afgegeven. Dit bedrag dient betaald te worden bij voorlegging aan de HUURDER. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de volgende maandelijkse huur of worden afgetrokken van de waarborg (in geval van overschrijding tijdens de laatste maand). Alleen wanneer beide partijen uitdrukkelijk akkoord gaan, wordt dit bedrag van de waarborg afgetrokken.

Het overmatige energieverbruik zal maandelijks of per kwartaal aan de HUURDER in rekening worden gebracht. Deze betalingstermijn wordt bepaald door de EIGENAAR. Indien één van de betalingstermijnen niet gerespecteerd wordt, zal dit beschouwd worden als een ernstige fout van de HUURDER, die de EIGENAAR het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder opzegtermijn, waarbij de HUURDER verplicht is aan de EIGENAAR een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout.

3. Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt op de datum vermeld op de bijzondere voorwaarden, om 11.30 uur zonder voorafgaande kennisgeving. Automatische verlenging van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen. De HUURDER moet op dat ogenblik het appartement volledig ontruimen van zijn persoonlijke bezittingen. De sleutels moeten aan het einde van de huurperiode aan de EIGENAAR worden teruggegeven, tenzij anders overeengekomen. Indien de partijen geen afspraken maken om de sleutels persoonlijk te overhandigen voor ontvangst, dan zal de HUURDER de sleutels aangetekend terugsturen naar de EIGENAAR.

4. Annulering van het contract

Annuleringen vóór aankomst

De HUURDER heeft het recht de reservering zonder boete te annuleren met een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand op voorhand gebeurt, moet de HUURDER een boete van een halve maand huur betalen.  Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de HUURDER een boete van een volledige maand huur betalen. Indien voor de reservering bemiddelingskosten in rekening zijn gebracht, worden deze in geen geval terugbetaald.

Vertraagde aankomst

Indien de reisplannen veranderen, heeft de HUURDER het recht om de aankomstdatum zonder boete 1 week uit te stellen, met een schriftelijke kennisgeving van 1 maand. Gedurende deze 2 weken wordt het appartement geblokkeerd voor de HUURDER.

Annuleringen tijdens het verblijf

De HUURDER heeft het recht om de huurovereenkomst zonder boete te annuleren met een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging echter minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand van tevoren plaatsvindt, moet de HUURDER een boete van een halve maand huur betalen.  Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de HUURDER een boete van een volledige maand huur betalen.

Annulering van de EIGENAAR vóór aankomst of tijdens het verblijf

De EIGENAAR heeft het recht de huurovereenkomst op elk moment op te zeggen met een schriftelijke kennisgeving van 1 maand en zonder boete.

5. Verlengingen

Als algemene regel geldt dat contractverlengingen niet zijn toegestaan en dat een nieuwe huurovereenkomst moet worden ondertekend. Indien een HUURDER een verlenging van het contract wenst, dient hij dit schriftelijk aan te geven ten minste 2 weken voor het einde van het contract. De verlenging wordt niet automatisch goedgekeurd, maar moet schriftelijk bevestigd worden door de EIGENAAR. Een verlenging zal onderworpen zijn aan 100€ administratiekosten en/of een nieuwe agentschapscommissie.

6. Huisregels

De volgende huisregels zijn van toepassing op het gehuurde goed:

 • De HUURDER dient zich ervan bewust te zijn dat de woning een echte woning is, omgeven door buren en dat de regels van de Vereniging van Huiseigenaren moeten worden nageleefd. De werknormen van het Comité van Eigenaars van het gebouw, waarin de woning zich bevindt, moeten worden nageleefd, evenals het correcte gebruik van de gemeenschappelijke elementen en inrichting van het gebouw. Hinderlijke, ongezonde, schadelijke, risicovolle en illegale activiteiten zijn verboden. De HUURDER mag de rust en de bewoning van het gebouw niet verstoren en moet zich onthouden van activiteiten die de rust van bewoners of buren kunnen verstoren.
 • De HUURDER moet de buren respecteren door het geluidsniveau laag te houden, niet alleen in het gehuurde goed, maar ook in de trappenhuizen.  Het lawaai moet tot een minimum worden beperkt tussen 21.00 en 10.00 uur.
 • In het pand mogen geen feesten worden gehouden.
 • Roken is strikt verboden in het appartement en in het gebouw. Een boete van 500€ zal worden aangerekend indien de HUURDER rookt in het appartement.
 • Tijdens het verblijf dient de HUURDER het afval te deponeren zoals aangegeven door de eigenaar bij het inchecken.
 • De hoofddeur van het gehuurde goed altijd volledig afsluiten met de sleutel, wanneer men naar buiten gaat. Bij verlies van een set sleutels wordt een boete van 50€ in rekening gebracht, bovenop de kosten voor het maken van een nieuw exemplaar.
 • Er is alles aan gedaan om het gehuurde goed voor de HUURDER klaar te maken, zodat de HUURDER zich tijdens zijn verblijf zo ontspannen en comfortabel mogelijk voelt.  De HUURDER is verplicht het gehuurde goed met zorg te behandelen zodat het aan het einde van de huurperiode net zo wordt achtergelaten als hij/zij het aan het begin heeft aangetroffen.
 • Bij het uitchecken moet het appartement SCHOON worden achtergelaten. De afwas moet gedaan zijn, het afval moet uit het appartement verwijderd zijn, de koelkast moet geleegd zijn, enz. Indien het appartement vuil wordt achtergelaten, kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Indien één van de bovenstaande huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout van de HUURDER, die de EIGENAAR het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de HUURDER verplicht is aan de EIGENAAR een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor de vergoeding van schade die door de huurder aan de woning zou worden toegebracht).

7. Staat-onderhoud-reparaties-schade

De EIGENAAR is verplicht de woning in goede staat van onderhoud, schoon en met werkende apparatuur op te leveren. De EIGENAAR is verplicht een ingerichte en gemeubileerde woning op te leveren die voldoende is voor het aantal personen dat in de woning zal verblijven. De EIGENAAR moet ervoor zorgen dat de nutsvoorzieningen (elektriciteit en/of gas, water) en de TV-distributie aangesloten en volledig operationeel zijn tijdens de volledige duur van deze huurovereenkomst.

De EIGENAAR moet alle nodige herstellingen uitvoeren, behalve deze die onder de verantwoordelijkheid van de HUURDER vallen.  De HUURDER moet de EIGENAAR onmiddellijk op de hoogte brengen van alle schade die door de EIGENAAR moet worden hersteld.  Indien de HUURDER dit nalaat, kan de EIGENAAR schadevergoeding eisen. De EIGENAAR heeft te allen tijde toegang tot het goed om de schade te controleren en de nodige herstellingen uit te voeren. De EIGENAAR verbindt zich ertoe alle herstellingen en onderhoudswerken uit te voeren die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, hetzij door de wet, hetzij door de plaatselijke gebruiken, hetzij door de bepalingen van deze overeenkomst.

8. Verzekeringen

De HUURDER sluit zelf een verzekering af voor zijn persoonlijke bezittingen. De EIGENAAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de persoonlijke bezittingen van de HUURDER.

9. Aansprakelijkheid

De HUURDER begrijpt en gaat volledig akkoord met de rol van Global Expatriate Services SL in deze overeenkomst. Global Expatriate Services SL treedt slechts op namens de EIGENAAR, als tussenpersoon, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade en fysieke schade aan de HUURDER veroorzaakt door het gebruik van het appartement in deze overeenkomst.

10. Onderverhuur en overdracht van de huurprijs

De woning kan niet geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd of ter beschikking gesteld aan derden, noch kan de huur worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de EIGENAAR.

11. Toepasselijk recht en rechtbanken

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de plaats waar het onroerend goed zich bevindt. In het geval van Spaans onroerend goed is deze overeenkomst onderworpen aan de Spaanse wet, en in het bijzonder aan de Ley de Arrendamientos Urbanos, artikel 3.2, die verwijst naar de huurovereenkomsten voor niet-hoofdverblijfplaatsen en niet-toeristische tijdelijke huurovereenkomsten. In het geval van Belgisch onroerend goed is deze overeenkomst onderworpen aan het Belgisch recht, en meer bepaald aan de huurwetgeving die van kracht is op het ogenblik van de ondertekening van deze huurovereenkomst.

GLOBEXS treedt in deze overeenkomst op voor rekening van de EIGENAAR, als onafhankelijke tussenpersoon. Zij is uitdrukkelijk gemachtigd door de EIGENAAR om deze overeenkomst in zijn naam te ondertekenen, overeenkomstig de Spaanse wetgeving, meer bepaald de art. 1091 en art. 1255 van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbanken van de plaats waar het onroerend goed is gevestigd zijn bevoegd.