← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Wat is het verschil tussen het bemiddelingscontract en het huurcontract?

Bemiddelingscontract

Eigenaars van een Premium of Superior plan machtigen Globexs om de verhuur van hun appartement te beheren. Zij machtigen Globexs om:

  • met de huurders te onderhandelen over de prijs en de huurvoorwaarden
  • het huurcontract in hun naam te ondertekenen
  • de maandelijkse betalingen te innen
  • de waarborg te innen en te beheren
  • te bemiddelen bij problemen met de eigenaar
  • de servicekosten en publicatiekosten in rekening brengen

Het bemiddelingscontract wordt ondertekend bij het begin van de samenwerking tussen de eigenaar en Globexs en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan dit contract eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van één maand; in dit geval moet de andere partij schriftelijk op de hoogte worden gebracht. In geval van beëindiging van het contract door de eigenaar is deze in ieder geval verplicht de reeds door de huurders via Globexs gemaakte en bevestigde reserveringen te respecteren en te goeder trouw uit te voeren.

In het bemiddelingscontract komen de eigenaar en Globexs een oriënterende huurprijs overeen. Deze prijs is echter niet bindend en de werkelijke huurprijs moet voor elke verhuur worden onderhandeld en overeengekomen. Alvorens een boeking te bevestigen komen Globexs en de eigenaar de werkelijke huurprijs overeen.

Globexs eigenaren met een Premium of Superior plan hebben altijd het laatste woord over de verhuur en moeten Globexs de voorwaarden van elke verhuur goedkeuren voordat Globexs het huurcontract namens hen kan ondertekenen.

Een bemiddelingscontract tussen Globexs en een eigenaar bestaat uit 2 delen: In de eerste 2 pagina’s worden de bijzondere voorwaarden van de eigenaar en het appartement bepaald, en vanaf pagina 3 gaat de eigenaar akkoord met de algemene voorwaarden voor Globexs eigenaren, die ook op deze website worden gepubliceerd.

Huurcontract

Elk huurcontract is een wettelijke overeenkomst tussen de eigenaar van het appartement en de huurder. Globexs treedt op als tussenpersoon die de belangen van de eigenaar en de huurder verdedigt. Globexs redigeert het huurcontract en legt het ter ondertekening voor aan de huurder. De namen en paspoortnummers van alle bewoners staan op het huurcontract.

De werkelijke huurprijs en alle andere kosten (waarborgsom, bemiddelingskosten, linnengoed, enz.) voor de huurder worden bepaald in het huurcontract, evenals de andere huurvoorwaarden. De eigenaar heeft het recht om een kopie van het huurcontract te vragen.

Een huurcontract tussen huurder en eigenaar bestaat uit 2 delen: In de eerste 2 pagina’s worden de bijzondere huurvoorwaarden vastgelegd, en vanaf pagina 3 gaat de huurder akkoord met de algemene huurvoorwaarden, die ook op deze website zijn gepubliceerd.