← Go to Globexs.com







Generic selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Categorie: Eigenaren

 • Welkom in Valencia!

  Beste Huurder, beste Globexs klant, Welkom in Valencia!

 • Vereist Globexs exclusiviteit van de eigenaars?

  Globexs vereist geen exclusiviteit. De eigenaar heeft het recht om de woning via andere bronnen te publiceren. Als de eigenaar echter een reservering heeft via een andere bron, is hij verplicht de data aan Globexs door te geven, zodat zij de interne beschikbaarheidskalender van de woning kan aanpassen.  De eigenaar kan niet rechtstreeks aan een…

 • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Globexs

  Schade en veiligheid Globexs is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning, noch voor de schade die de huurders lijden bij het gebruik van de woning en alles wat zich daarin bevindt. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar om een verzekering te hebben die minstens de schade dekt veroorzaakt door brand of…

 • Betaalt de huurder een waarborg?

  Wanneer een huurder kiest voor een huurappartement van Globexs, houdt Globexs de borg vast tijdens het verblijf. Aan de andere kant, als de eigenaar een “partnerplan” heeft, wordt Globexs niet betrokken bij het eigenlijke boekingsproces, noch bij de aanbetaling. Dit is het Globexs aanbetalingsbeleid (alleen voor Globexs appartementen) Om de goede en volledige nakoming van…

 • Kan de huurder een boeking annuleren?

  Voor huurders in een Globexs appartement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, tenzij het huurcontract anders bepaalt. Voor huurders in een partnerappartement gelden de annuleringsvoorwaarden van de eigenaar. Annulering voor aankomst De huurder heeft het recht om de boeking zonder boete te annuleren met een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging echter minder dan 2…

 • Welke soort verhuringen biedt Globexs aan?

  Globexs is een bedrijf met als hoofdactiviteit het verlenen van diverse diensten aan expats en/of de bedrijven waarvoor zij werken, alsmede het ter beschikking stellen van geschikte huisvesting voor expats. Globexs heeft een website via welke eigenaren hun woningen tijdelijk ter beschikking kunnen stellen aan expats. Globexs verhuurt nooit appartementen voor toeristische doeleinden en biedt…

 • Wat zijn mijn verplichtingen als eigenaar?

  Met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening ten behoeve van de huurder garandeert de eigenaar de correcte nakoming van de volgende verplichtingen met betrekking tot het gehuurde goed: Verplichtingen van de eigenaar vóór de eerste verhuur Verplichtingen van de eigenaar te allen tijde

 • Wat zijn de huisregels voor mijn appartement?

  De volgende huisregels zijn van toepassing op alle Globexs appartementen (behalve wanneer het huurcontract anders bepaalt). Algemene huisregels Indien één van de bovenstaande huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is…

 • Wat zijn de voordelen van expat rentals?

  Expat verhuur (maandelijks verhuur) combineert de voordelen van traditionele verhuur op lange termijn met de voordelen van vakantieverhuur op korte termijn. Maandelijks verhuur verwijst naar het verhuren van een gemeubeld appartement, flat of huis aan expats, bedrijven of zakenreizigers, voor een korte periode, van 1 maand tot maximaal 11 maanden. Door uw eigendom te verhuren…

 • Wat houdt de verzekering van het Superior plan precies in?

  Globexs heeft in samenwerking met AXA een woonhuisverzekering ontwikkeld die alle redelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen om letsel, verlies of schade te voorkomen en alle redelijke stappen te ondernemen om alle verzekerde eigendommen te vrijwaren van verlies of schade.De dekking van deze polis is uitgebreid en omvat het volgende: -STORM: Dekt verlies of schade als gevolg…